1000 Voices for Peace

Project "1000 Voices for Peace": Vrede, wereldburgerschap en toekomst!

Op uitnodiging van het Festival van Vlaanderen zullen leerlingen van onze school deelnemen aan het project "1000 voices for peace" , een groot concert voor de vrede, onder patronaat van Herman van Rompuy. Dit vindt plaats op 9 november in de Basiliek van Koekelberg.

Samen met meer dan 1000 zangers en het Brussels Philharmonic herdenkt het Festival van Vlaanderen Brussel op 9 november 2014 de Grote Oorlog. Zangers en koren van over de hele wereld, uit landen die destijds bij het conflict betrokken waren, geven in de Basiliek van Koekelberg een inspirerend statement voor de vrede.

In 2014 is het 100 jaar geleden dat Europa en een groot deel van de wereld zich in een oorlog stortte die voor de hele planeet diepgaande en onomkeerbare gevolgen zou hebben. Oude structuren en machtsblokken werden vernietigd, nieuwe staten ontstonden, de oude wereld van voor 1914 was definitief afgelopen.

In de vele herdenkingen omtrent de Eerste Wereldoorlog staan vooral de militaire feiten centraal. Veldslagen, bombardementen, doden en het leed der loopgraven. Deze gebeurtenissen zijn verschrikkelijk. Miljoenen, veelal jonge, soldaten en burgers zijn toen gestorven. 1000 Voices for Peace grijpt de herdenkingen aan om zich te engageren voor de vrede.

Daarom willen we mensen uit landen die elkaar honderd jaar geleden bevochten, samenbrengen in een groot koor, een koor dat de Vrede uitdraagt. Er wordt maar weinig bij stilgestaan, maar de Eerste Wereldoorlog was niet alleen een strijd onder Europeanen. Meer dan 50 bevolkingsgroepen uit meer dan 50 landen uit de hele wereld waren direct bij het conflict betrokken. Ons groot koor is de belichaming van die vele culturen samen, een proef van echt wereldburgerschap en verbondenheid tussen de mensen.

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad patroneert het project en zal, net als tal van vertegenwoordigers van lokale, nationale en internationale overheden aanwezig zijn.

Bij ons nam het project vorig jaar al een fijne start. De regisseur, Antony Heidweiller, en de cello-solo van het "Brussels Philharmonic", Luc Tooten zijn dit evenement bij ons op school op 5 en 6 mei aan een groot aantal klassen komen toelichten onder de vorm van workshops van 1 lesuur. Onze zangers hebben een naam bedacht voor hun koor: "Colom". Dat is het Catalaanse woord voor vredesduif. (Artikel Stammedia)

Het lied dat onze leerlingen brengen is een vrijheidslied van Pablo Casals "Cant dell Ocells".

De hele maand september, oktober en begin november wordt er op school gerepeteerd onder leiding van de regisseur en een pianist.

Volg 1000 Voices for Peace ook online

Repetities op school

Een onvergetelijke workshopweek op weg naar het slotconcert op 9 november 2014 in de Basiliek van Koekelberg. Het feit dat meer dan 1000 musici uit alle windstreken naar Brussel zijn afgezakt om een artistieke invulling te geven aan de herinnering van de oorlog is een krachtig symbool. Dat biedt veel hoop voor de wereld. Maar wat na het concert? Anthony Heidweiller, artistiek coördinator: "Ik hoop van harte dat dit niet beperkt blijft tot een eenmalig 'incident'. Ik zie heel veel enthousiasme bij de leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Koekelberg."

Heidweiller verzorgde in onze school in het voorjaar twee intensieve workshops zang. Zijn aanstekelijk enthousiasme sloeg over en een 50-tal jonge mensen meldde zich aan. Ook al hadden ze nog nooit gezongen of 'klassieke muziek' beluisterd, toch wilden ze meewerken aan '1000 Voices for Peace'. Het was een kleine stap om een eigen koor op te richten. Dat kreeg de veelzeggende naam 'Colom', vredesduif in het Catalaans. Dat nieuwe koor is als een dwarsdoorsnede van de Brusselse bevolking: jongeren van heel diverse achtergronden zingen er samen, en symboliseren op die manier het samenleven, en de hoopvolle droom op een harmonieuze(re) toekomst.

Tijdens de week van 3-9 november waren er talrijke repetities. We kregen ook het koor uit Estland op bezoek: Voces Musicales. Deze zangers deden enkele workshops in verschillende klassen: ze vertelden over hun ‘Singing Revolution’ en zongen samen met onze leerlingen terwijl de VRT filmde en leerlingen interviewde. ’s Middags bracht het koor een prachtig concert in de grote aula voor al onze leerlingen.

Repetities in de basiliek

Links:

Het concert

De bekroning van al deze voorbereidingen was het onvergetelijk slotconcert waarbij alle 1300 zangers samen met Brussels Philharmonic nieuw werk van Krzysztof Penderecki brachten: een bevlogen pleidooi voor de vrede in de Basiliek van Koekelberg. Onze leerlinge Clélia was één van de belangrijke artiesten op het slotconcert!