Nieuws

(home)

Sportdag

Links:

ZONTA Prijs 2017

Met vreugde kondigen we aan dat Kaat Lambrechts, leerlinge uit 6 LWi, de gelukkige winnares is van de ZC BRUSSEL ZAVEL - YWPA 2017 AWARD!

Onze welgemeende PROFICIAT voor Kaat !!!

Zonta International (NGO) gelooft dat jonge vrouwen de sleutel zijn tot de vooruitgang van vrouwen op gebied van de openbare dienstverlening. Dit programma erkent jonge vrouwen (hoger secundair of pre-universitair) die blijk geven van leiderschap en inzet voor publieke dienstverlening en moedigt hen aan verder deel te nemen aan het openbare en publieke leven.

Elk jaar wordt de prijs ‘Young Women in Public Affairs’ toegekend aan een leerlinge die zich onderscheidt door haar interesse, inzet en grote motivatie om de problematiek van vrouwen in de wereld in de kijker te stellen. Onze leerlinge, Kaat Lambrechts uit 6 LWi is de gelukkige winnares van de ZC BRUSSEL ZAVEL - YWPA 2017 AWARD.

Kaat werd gelauwerd op 16 mei in de Dominican met Zonta club Zavel, in aanwezigheid van vorige winnaressen waaronder enkele oud-leerlingen van de school.

Links:

Foto's van de GWP's

Openwervendag

Volgende week zondag: 7 mei OpenWervenDag ... EN ... je kan de werf van onze nieuwe school bezoeken, van 10 tot 17u, Klein Berchemstraat 1. ALLEN DAARHEEN!.

Links:

De eerste KAK-kip

Dit is Mevrouw Vraagteken, de adoptiekip van de leerlingen NCZ uit 1 Latijn C, 1 Moderne A en C.

Deze leerlingen schreven een artikel over kippen en eieren (uiteraard) voor het tijdschrift PRIK en zo verdiende de klas genoeg centjes om een ex-kooikip te adopteren. Mevrouw Vraagteken geniet nu van een welverdiende rust in de zorgboerderij in Ninove en de leerlingen krijgen de heerlijke eitjes!

jaarlijkse mondiale vorming

Op donderdag 27 april 2017 ging onze jaarlijkse mondiale vorming door.

Dit schooljaar verdiepte elk jaar zich in een bepaald thema en op deze manierdachten de leerlingen mee over de bijhorende problematiek.

Thema's:

Links:

ZONTA Prijs 2017

Met vreugde kondigen we aan dat Kaat Lambrechts, leerlinge uit 6 LWi, de gelukkige winnares is van de ZC BRUSSEL ZAVEL - YWPA 2017 AWARD!

Onze welgemeende PROFICIAT voor Kaat !!!

Zonta International (NGO) gelooft dat jonge vrouwen de sleutel zijn tot de vooruitgang van vrouwen op gebied van de openbare dienstverlening. Dit programma erkent jonge vrouwen (hoger secundair of pre-universitair) die blijk geven van leiderschap en inzet voor publieke dienstverlening en moedigt hen aan verder deel te nemen aan het openbare en publieke leven.

Elk jaar wordt de prijs ‘Young Women in Public Affairs’ toegekend aan een leerlinge die zich onderscheidt door haar interesse, inzet en grote motivatie om de problematiek van vrouwen in de wereld in de kijker te stellen. Onze leerlinge, Kaat Lambrechts uit 6 LWi is de gelukkige winnares van de ZC BRUSSEL ZAVEL - YWPA 2017 AWARD.

Kaat wordt gelauwerd op 16 mei in de Dominican met Zonta club Zavel, in aanwezigheid van vorige winnaressen waaronder enkele oud-leerlingen van de school.

Infoavond over hogere studies

Graag nodigen we jullie uit op onze studie-informatieavond die in de refter van de school zal plaatsvinden op vrijdag 21 april. Studenten uit het universitair of hoger onderwijs, meestal ook oud-leerlingen van onze school, staan die avond klaar om jullie vragen over een specifieke studierichting te beantwoorden. Informatie uit de eerste hand dus! Een lijst van de “aangeboden” studierichtingen zal enkele dagen voordien uithangen op de tweede verdieping, nabij lokaal Latijn en Nederlands. We starten om 18u.

Maar ook

voor de ouders hebben we wat in petto: we geven om 18u30 wat meer uitleg bij de vernieuwingen in het universitair en hoger onderwijs. Er is de laatste jaren immers in dit domein heel wat veranderd: niet alleen werden er bachelors en masters, banaba’s en manama’s ingevoerd, bovendien is het systeem van het leerkrediet ook nog erg nieuw. Stof genoeg dus om wat duiding te krijgen, dachten we.

We hopen dat deze informatieavond de studiekeuze, die toch wel nakend is, wat zal vergemakkelijken en kijken er naar uit om jullie dan ook in groten getale te verwelkomen!

De leerlingen en het personeel van het KA Koekelberg staan stil bij gitzwarte dag 22 maart!

Het samenleven stond de afglopen maanden zwaar onder druk. De aanslagen hebben diepe wonden geslagen. Net daarom is het belangijk om in ons Brussel, de enige interculturele grootstad van België om de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen met elkaar te verbinden.

Op 22 maart 2017 schijnt de zon volop. Laat dit een teken van hoop en vrijheid zijn, zoals Mozart's Zaubeflöte eindigt met "Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht". Alle leerlingen van onze Unesco-school staan garant en vormen de basis voor de maatschappij van morgen door samen leren samen te leven met elkaar en niet naast elkaar.

Links:

Uitstap Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Ieder jaar brengen we een bezoek aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis met al onze leerlingen van het tweede jaar in het kader van de lessen Latijn, Grieks en geschiedenis. Het museum biedt nl. een interessante collectie in de afdeling Griekenland en Rome.

De Griekse wereld vormde een bonte wereld waar mensen leefden en mythen ontstonden, die ook vandaag nog weten te boeien. Vooral de zwart- en roodfigurige vazen geven een levendig beeld van de Griekse maatschappij vanaf de zesde eeuw v.C.: goden en helden, rituelen en sport, feesten en muziek…

Hoe Rome van een dorp langs de Tiber uitgroeide tot een stad die de wereld van toen domineerde, wordt levendig in beeld gebracht door de indrukwekkende maquette van de stad zoals die eruitzag in de vierde eeuw. Je ziet de Tiber met het Tibereilandje, het Forum Romanum, andere keizerlijke fora, gebouwen voor ontspanning (thermen, theaters, het Circus Maximus, het Colosseum, stadia…), tempels, aquaducten, domus voor de rijken en insulae voor de armen… Verder zie je in het museum een fresco van een villa in Boscoreale, een stadje aan de voet van de Vesuvius, heel wat realistische portretten, sarcofagen, grafstenen enz.

Talrijke mozaïeken en de reconstructie van een zuilengalerij uit de Syrische stad Apamea stralen de macht uit van de Romeinse steden in de oostelijke provincies. Belgische archeo-logen zijn er aan het werk sinds 1930. De burgeroorlog maakt het opgraven onmogelijk.

Links:

Wiskunde Olympiade

Mattias Niels uit het zesde jaar heeft het schitterend gedaan tijdens de tweede ronde van de wiskunde Olympiade! Hij zal deelnemen aan de Nationale finale van de VWO!!!

Kangoeroe wedstrijd

Onze leerlingen van de eerste graad deden mee aan de Kangoeroe Wiskundewedstrijd.


anti-rookwedstrijd

Dit jaar kwam het thema roken opnieuw uitgebreid aan bod bij natuurwetenschappen en NC zedenleer. Jaarlijks doen onze eerste jaars dan ook mee aan een anti-rook wedstrijd. Dit jaar sturen we vijf exemplaren op van een strip- of fotoverhaal.

Gekozen leerlingen: Elias D'Hose, Rune Dewinter, Nora Chabini, Belle Vervaeke, Lena Hennaert, Dorsa Claeys, Zoé Sephiha, Felix Heymans, Clara Dupont, Audrey Beeckmans, Arnaud Plas en Martin Van Geenen. Waarvoor alvast een dikke proficiat!

Verslag MEP

Wat was het toch weer een geslaagde editie van het MEP dit jaar! Hoe er zo een hechte groep gecreëerd kan worden op slechts een week tijd, had ik persoonlijk niet gedacht op voorhand. Mijn verwachtingen werden echter helemaal overtroffen!

Dit werd al duidelijk vanaf dag 1, toen we beter leerden kennen aan de hand van sportactiviteiten. Een team vormen en voor elkaar door het vuur gaan, dat is waar het die middag allemaal om draaide. En ja hoor, dat gebeurde ook! Nadat we elkaar beter hadden leren kennen, kon het echte werk beginnen. Samen met de commissie gingen we op zoek naar een oplossing voor een brandend actueel probleem. Als land steeds achter je normen en waarden blijven staan, maar tegelijkertijd toch bereid zijn om toegevingen te doen, met als doel die felbegeerde, sterke resolutie, waarin ieder land zich kan vinden. Nee, zeker geen makkelijke opdracht. Toch hield Hongarije, vertegenwoordigd door ons en onze partnerschool, het Merletcollege uit Cuijk, goed stand. In alle gevoerde debatten kon Hongarije steeds goed zijn standpunt innemen en dit was ook duidelijk te merken in de gevormde resoluties.

Na 3 vermoeiende dagen debatteren was het dan eindelijk zo ver : de resoluties mochten voorgesteld worden. Ook hierin deed Hongarije het bijzonder goed. Het sierde Hongarije zo eensgezind te zijn tijdens de plenaire zitting. Zo was tijdens de stemming het enige wat je hoorde uit het Hongaarse kamp : 11 voor, 0 tegen, of 0 voor, 10 tegen. Om de week mooi af te sluiten werd Kaat van onze school, die dit jaar presidiumvoorzitter mocht zijn, uitgebreid bedankt voor haar 3 succesvolle jaren binnen het MEP Noord-Brabant/Vlaanderen. Maar ook onze deelnemers van dit jaar deden het goed : Zo mag Anna volgend jaar de rol van commissievoorzitter in het MEP Noord-Brabant/Vlaanderen op zich nemen, en mogen Arno en Andreas volgend jaar een Internationale MEP-sessie meemaken. Ook Paulina, Hannah en Milan hebben meer dan hun steentje bijgedragen om onze school positief te doen opvallen. Van een geslaagde editie gesproken!

Graag willen wij als deelnemers nog de school bedanken om de kans die ze ons hebben gegeven. Ook willen we nog Dhr. Ströker en Kaat bedanken, voor alle steun, hulp en info die ze ons hebben gegeven in voorbereiding van het MEP, maar ook tijdens het MEP zelf. Wij hebben hier ongelooflijk veel van bijgeleerd, en zoals de uitspraak hiervoor al luidde : “Op een week MEP leer je meer dan in een jaar school!”. Bedankt iedereen!

Dikketruiendag

Op vrijdag 17 februari was het ‘Dikketruiendag’ of zeg maar ‘onesiedag’! De leerlingenraad 1ste graad stelde voor om in een onesie naar school te gaan. Met deze ludieke actie vroegen ze aandacht voor de klimaatwijziging.

De knappe posters waarop pinguïns in een koelbox kruipen, geven aan dat het poolijs op de Noord- en Zuidpool aanzienlijk smelt door menselijke activiteiten.

Daardoor functioneert de ‘airco’ van onze planeet minder goed, warmt het klimaat op en kan de zeespiegel ook bij ons stijgen.

Tijdens het 4de lesuur werd aan iedereen gevraagd om de lichten te doven en werd in de klas even stilgestaan bij dit probleem. Aan de hand van een powerpoint werd de huidige situatie verduidelijkt en werden er mogelijke oplossingen op kleine schaal aangeboden.

Links:

Breugelavond

De Breugelavond op zaterdag 18 februari was een succes!

Op het menu stond een overheerlijk Breugelbuffet met een ruim assortiment van Pajotse specialiteiten. Iedereen kon zelf kiezen welke vlees- en kaasspecialiteiten er op zijn bord kwamen. Bovendien waren de heerlijke huisbereide soep vooraf en een lekker stukje taart nadien ook inbegrepen.

De opbrengst zal gebruikt worden voor de nieuwe school. We houden u hiervan verder op de hoogte!

Links:

MEP: K. A. Koekelberg en het Merletcollege uit Cuijk samen op stap

Samen met het Merletcollege uit Cuijk (NL) vertegenwoordigt onze school Hongarije op het MEP 2017. Van 5 tot 10 maart is het Merletcollege bovendien de organiserende school voor deze MEP-conferentie.

Hoog tijd dus om elkaar wat beter te leren kennen en de Hongaarse koppen eens bij elkaar te steken. Maandag 30 januari kwamen de 6 leerlingen met hun begeleiders bij ons op school aan. Na een kleine kennismaking en wat opzoekwerk konden we met trots onze nieuwe ambassadeur voor Hongarije verkiezen. Ondanks onze goed voorbereide leerlingen kwam Milou uit Cuijk toch als sterkste uit de bus. Zij zal Hongarije mogen voorstellen op de officiële openingsceremonie. Onze leerlingen hebben zich als gastgezin voor de Nederlanders aangeboden, zodat ze allen ook een warm bedje kregen.

De volgende dag was het dan tijd om hen onze mooie wereldstad Brussel te leren kennen. Nadien vertrokken we naar de Europese wijk om een bezoek te brengen aan het bezoekerscentrum en aan het echte Europees Parlement. Vooral het gesprek met Europarlementslid Wim Van de Camp was heel verhelderend en inspirerend. Europa moet dringend wat doen aan haar profiel bij de burger. Wim Van de Camp heeft het 'democratische gat' zo bij onze leerlingen alvast een stukje meer gedicht en heel wat 'likes' opgeleverd. En dat je als Europarlementariër moet kunnen weerstaan aan de verleidingen van lobbygroepen, zoals chique diners, snoepreisjes en exclusieve aanbiedingen, hebben we nu ook wel iets beter begrepen.

Links:

Naar jaarlijkse gewoonte ... Dikketruiendag!

De 'Dikketruiendag' (Hou het poolijs koel-17/02) www.dikketruiendag.be komt eraan!

Dinsdagavond 24 janauri 2017: opendeurnocturne

Terwijl de leraars de laatste hand legden aan het opstellen van het promotiemateriaal en het klaarzetten van de eetzaal, vulde de inkomhal zich al om halfzeven met nieuwsgierige ouders en kinderen van de basisscholen uit de buurt. Er was veel, echt veel volk, maar alles verliep vlot. Iedereen kon zich inschrijven voor een reeks van vier lesjes van een kwartier: Latijn, Natuurwetenschappen, Frans, Wiskunde, taal- en leeratelier, ... alle vakken van het eerste jaar waren mogelijk. Mama's, papa's en kinderen volgden samen echte lesjes, met leerstof op maat van ouders EN kinderen.

Nadien werd er uitgebreid nagepraat tijdens een gezellige receptie in de eetzaal. Het was er erg druk: veel vragen, veel enthousiaste gezichten en vooral veel toekomstige leerlingen die nu al uitkijken naar 1 september 2017!

Links:

WEDSTRIJD EUROCLASSICA

Euroclassica organiseert al jaren een wedstrijd voor leerlingen. Heel wat leerkrachten in verschillende landen in Europa nemen die wedstrijd af. Dit jaar beslisten we deel te nemen met het tweede jaar Latijn.

Op maandag 9 januari 2017 zaten de leerlingen klaar om, goed uitgerust na een kerstvakantie, 40 vragen op te lossen en dit in één lesuur. Eerst worstelden ze zich door een vereenvoudigde tekst van Ovidius nl. Daedalus en Icarus. Ze beantwoordden inhoudsvragen en losten grammaticale vragen op.

Daarna kregen ze nog heel wat algemene kennisvragen over de Romeinse geschiedenis en cultuur. De meeste leerlingen hadden geen moeite met vragen over de Vesuvius, de moord op Caesar, de Romeinse goden…

Het mag gezegd worden: bijna alle leerlingen haalden een medaille. Een gouden medaille behaal je bij een score van 37 tot 40, een zilveren bij 33 tot 36 en een bronzen bij een score van 29 tot 32 punten.

6 leerlingen behaalden een gouden medaille, 19 een zilveren en 9 een bronzen!

Alle winnaars krijgen een certificaat met een zegel van Euroclassica.

Proficiat aan al mijn leerlingen!

Een trotse leerkracht Latijn

Gedichtendag: Gala van de gouden pen.

De laatste donderdag van januari is het GEDICHTENDAG, en dat laten wij niet ongemerkt voorbijgaan. Op school organiseren we dan traditiegetrouw het Gala van de Gouden Pen. Elke leerling van de school schreef een gedicht en tijdens het gala werden de prijzen uitgereikt (per graad). De winnende gedichten willen we u ook niet onthouden - klik op deze link en u leest wat onze leerlingen schreven.

Het werd een geslaagde feestdag van de poëzie en nu op naar de tiende editie van het Gala van Gouden Pen!

Links:

De 3des gingen langlaufen.

Koning winter zorgde afgelopen week voor een stevig sneeuwtapijt in de hoge venen. Een uitgelezen kans om een dagje te gaan langlaufen in Butchenbach! De leerlingen uit het 3de jaar beleefden heel wat sneeuwpret in de prachtige natuur. Het werd een sportdag vol hoogtepunten!

Links:

Onze leerlingen deden een uitstap naar de senaat ...

Alle leerlingen van het vijfde jaar en 4 Humane Wetenschappen bezochten de tentoonstelling HUMAN MIGRATION in het parlement. Ze kregen er een boeiende workshop: de tekeningen, illustraties, strips en schilderijen van Gilbert Declercq werden geduid en er werd een historisch kader geschetst ivm migratie en de oorzaken hiervan. Ook werk van Yann Arthus-Bertrand was te bewonderen: filmfragmenten uit ‘Human’ en portretten van sterke vrouwen. De locatie was schitterend en er was dan ook nog een rondleiding voorzien in de kamer en de senaat. Uiteraard testten de leerlingen ook even de zetels uit van onze federale ministers, senatoren en parlementsleden.

Links:

Gedichtendag

In de aanloop naar de gedichtendag op donderdag 26 januari volgden alle leerlingen van de eerste en tweede graad een workshop poëzie. Iedereen werd ondergedompeld in de geheimen van rijm en metaforen en in de wereld van 1001 vormen van humor (dit jaar het thema). Er was aandacht voor een leuke lay-out, voor mooie woorden en creatieve woordspelingen, voor onverwachte wendingen, ...

En nu maar hopen dat de leerlingen binnenkort zelf 'poëtisch' aan de slag gaan en een aangrijpend of pakkend, een lief of grappig gedicht schrijven dat op gedichtendag een prijs wint in ons negende "Gala van de gouden pen"! (meer hierover later)

Links:

Breugelavond van het KAK

Brunch voor de zesdes

Het is een jaarlijkse (goede) gewoonte op school: een brunch op een winterse woensdagmiddag voor alle leerlingen van het zesde jaar.

Benieuwd naar het menu? Een alcoholvrij bubbeldrankje en aperitiefhapjes, heerlijke hartige hoofdgerechten en dan ongelooflijk veel superlekkere desserts.

Alle schotels werden voorbereid door de leerlingen, alles werd klaargezet door het personeel en enkele erg geëngageerde ouders en al deze mensen genoten samen van een gezellige brunch. Voor herhaling vatbaar!

Links:

Drinkbussenactie

Het Nieuwjaarscadeau voor alle leerlingen van het K.A.Koekelberg was een K.A.K. drinkbus dit jaar.

Na een tweede drankfontein kunnen nu alle leerlingen gezond en voldoende drinken op onze school.

Een van de actiepunten van ons gezondheidsbeleid is voldoende én gezond drinken.

Naar aanleiding van de bezorgdheid van Min. Crevits ivm de drankautomaten heeft het K.A.Koekelberg hier onmiddellijk en gepast op ingespeeld.

Onze leerlingen waren dan ook heel blij en lieten dit blijken op de volgende foto's.

Het gezondheids-team

Links:

Opendeurnocturne

Op dinsdag 24 januari 2017 vindt onze jaarlijkse opendeurnocturne plaats. Leerlingen van de derde graad basisonderwijs en hun ouders kunnen dan kennismaken met onze Unesco-school. De overgang naar het secundair onderwijs is immers een erg grote en belangrijke stap in de schoolcarrière van jongeren. Om te proeven van de lessen in het eerste middelbaar kunnen ouders en kinderen samen korte lesjes volgen (verschillende trajecten zijn mogelijk, Latijn, wetenschappen, ... ). Daarnaast kan iedereen alle mogelijke informatie krijgen over onze missie en onze projecten: directie, leerkrachten, ouders en leerlingen staan u graag te woord. Uiteraard is er ook een hapje en een drankje voorzien ...

De vele kaartjes met de uitnodigingen werden ontworpen door leerlingen van de eerste graad, in samenwerking met de leraar PO, de heer Schoutsen.

Links:

Deze week in de les chemie ...

Chemie is alles behalve een louter theoretisch vak; de leerlingen passen in het labo ook toe wat ze geleerd hebben. Deze week slaagden de leerlingen van 6 Wetenschappen erin om met één proefopstelling twee redoxreacties uit te voeren. Bij het verwarmen van houtskool en zwavelzuur werden de gassen zwaveldioxide en koolstofdioxide gevormd. De zwaveldioxide werd geleid doorheen een paarse kaliumpermanganaat oplossing waarbij de oxidatietrap van mangaan daalde van +VII (paarse kleur) naar +IV (bruine kleur) en tenslotte +II (kleurloze mangaanionen).

Redoxreacties hebben vanaf nu geen geheimen meer voor hen!

Links:

Munesco 2016-2017: een succes!

Voor het tweede jaar op rij nam onze school deel aan Munesco, een simulatie van vergaderingen van de Verenigde Naties uitgevoerd door UNESCO-scholen uit binnen- en buitenland.

Vier meisjes van ons vijfde jaar namen een rol als ambassadeurs van Syrië, journalist en NGO-medewerker op zich tijdens een driedaagse in Den Haag. Munesco werd er dit jaar georganiseerd door het Holflandlyceum i.s.m. de Haagse Hogeschool.

Twintig verschillende scholen vertegenwoordigden er elk een ander land, wat meteen leidde tot geanimeerde discussies. Het thema waar de vergadering een slotresolutie voor opstelde, was: “Migratiestromen in Europa, gekoppeld aan recht op onderwijs/Interculturele dialoog”.

Links:

Mattias gaat naar het MEP

Afgelopen week vond in Den Haag de eerste editie van het Model European Parliament for Western Europe (WEMEP) plaats. Delegaties uit landen als Frankrijk, Duisland en het VK kwamen er samen om actuele problemen te bespreken.

Mattias Niels ging er onze school en met uitbreiding heel België vertegenwoordigen als commissievoorzitter. Hij leidde een groepje jongeren om een oplossing op het Europese energievraagstuk te vinden. Dit lukte ook, want de resolutie werd erdoor gestemd op de algemene vergadering. Het werd een enorm leuke en leerrijke ervaring om nooit meer te vergeten! Hij maakt zelfs kans op een deelname aan een andere MEP-sessie of een editie van de Model United Nations.

Later dit schooljaar gaat ook Kaat Lambrechts zetelen als algemene voorzitter van de MEP-sessie van Vlaanderen/Noord-Brabant, waar nog enkele andere leerlingen uit het vierde jaar als deelnemers aan zullen meedoen.

Links:

Zero afvaldag

Dinsdag 22/11 worden onze leerlingen aangespoort om hun maaltijd, drank en/of tussendoortje in een brooddoos - drinkbus - of herbruikbaar doosje mee te brengen voor onze zero afvaldag.

Voorleessessies in Koekelbergse kleuterscholen

De afgelopen week zijn de leerlingen van 3EMT en 3HW/LMT naar kleuterschool De Kadeekes getrokken om er aan de kindjes van de 1ste en de 2de kleuterklas verhaaltjes te vertellen.

Hiervoor kregen ze boekjes te leen van de bibliotheek van Koekelberg. Samen met Brede School en de juffen van de kleuterschool hebben onze leerlingen de kleuters een uurtje geanimeerd en verbaasd.

Later deze week werden de boekjes ook ingelezen op een CD zodat de boekjes kunnen uitgeleend worden aan kinderen van Koekelberg wiens ouders het Nederlands niet beheersen, maar zodat de verhaaltjes ook thuis kunnen beluisterd worden.

De leerlingen waren enthousiast en de kleuters zeiden dat ze mochten terugkomen...

Links:

Schrijf ze vrij (Amnesty International)

Meer dan 500 leerlingen van onze school hebben hun interlevensbeschouwelijke competenties geoefend door deel te nemen aan de 'schrijf-ze-vrij-actie' van Amnesty International. De collega's godsdienst en niet confessionele zedenleer, werkten hiervoor intensief samen.

Links:

Onze leerlingen in het journaal

Naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezing werden onze leerlingen tijdens de les geschiedenis voor het vrt-journaal geïnterviewd.

Links:

'I like on-line?!': Debat op 17/11/2016

Jongeren en FB, twitter, instagram,...

Sociale media zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ze kunnen vriendschappen versterken, zijn onderhoudend, vaak grappig. Je hebt ze nodig voor je werk of zijn handig om veel mensen snel te bereiken en/of om af te spreken.

Sociale media kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op onze geestelijke gezondheid, op ons intellectueel en sociaal vermogen.

Sinds enkele jaren maakt de ouderraad van het KAK zich sterk om elk schooljaar een debat, lezing, gespreksavond te organiseren rond een welbepaald actueel thema dat boeiend én informatief is.

Zit jij ook met deze vragen? Dit komt allemaal aan bod op deze avond! Wij kozen ervoor om u een avond lang deskundigen aan het woord te laten in de vorm van 'Ted-talks'. De gastsprekers die wij voor jullie konden strikken zijn:

Na al deze info kan u zelf vragen stellen. Als afsluiter van de avond bieden wij u met genoegen een drankje aan.

Toegang gratis

Project tinnitus

Het was stressen vandaag in het 3de jaar moderne talen. Na enkele weken van voorbereiding (opzoeken, elkaar informeren en teksten maken) beleefden we de kers op de taart door onze kennis over tinnitus te verspreiden over de school. Zie hier enkele sfeerbeelden van de voorlichtingscampagne van, voor en door onze leerlingen.

Links:

Ridder epiek in het KAK

De leerlingen van het vijfde jaar zijn creatief aan de slag gegaan met de eeuwenoude verhalen van Walewein en Karel Ende Elegast. Ze hebben de techniek van stop motion gebruikt om deze verhalen nieuw leven in te blazen. Een dikke proficiat voor hun creatief vernuft.

Zuiddag 20/10/2016

Net als andere jaren werkten onze vijfdejaars voor Zuiddag.

‘Zuiddag 2016’ wil de strijd aan gaan met armoede, onrecht en ongelijkheid. Ze hebben in Rio de Janeiro een project opgezet om de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de Jardim Gramachofavela – de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika – kansen te bieden om op te komen voor hun recht op onderwijs en participatie.

Onze leerlingen hebben allemaal mooi werk geleverd en we mogen als school terecht trots zijn op de inzet van onze vijfdejaars.

Tanya, Daan, Anita, Pelléas, Noah werkten bij Cultuurconnect. Dit is een Brussels labo waar ze eigentijdse oplossingen bedenken voor bibliotheken en culturele centra. Ze mochten volop meewerken aan een aantal projecten.

Rania werkte voor Zuiddag bij advocatenkantoor Fieldfisher in Elsene waar ze mocht meehelpen in het archief.

Mariana en Aurore mochten meewerken in de Odisee hogeschool. Mariana werkte in de bibliotheek en Aurore mocht meedraaien in de administratieve vleugel.

Imane Tahere, Othmane en Zeinab mochten meedenken aan een KBC-project waarin de bank wil werken aan het verbeteren van financiële geletterdheid.

Links:

Onze leerlingen in Salerno

Links:

Een archeoloog in de les Latijn

De archeoloog Bernard Van Daele, alias legioensoldaat Quintus Spurius Ligustinus, bracht vrijdag 14 oktober een bezoek aan onze school. De nieuwe locatie was voor een Romein natuurlijk niet moeilijk te vinden.

Twee uur lang boeide hij de leerlingen van de eerste graad met een deskundige uiteenzetting over het Romeinse leger. Na een korte theoretische uitleg kroop hij in Romeinse soldatenkleren en liet hij enkele leerlingen speren en een schild in de hand houden. Hij eindigde met een indrukwekkende reconstructie van een gevecht tussen twee legers.

Zo werden onze leerlingen ingewijd in de geheimen van het Romeinse leger. Quintus bracht hen tweeduizend jaar terug in de geschiedenis. De reacties waren zeer positief.

Links:

Zuiddag

Op 20 oktober gaan onze leerlingen van het vijfde jaar werken voor Zuiddag, het jaarthema is 'diversiteit en discriminatie'.

Het goede doel is een organisatie die jongeren uit de favela van Jardim Gramacho, de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika, ondersteunt. Tijdens de campagneperiode en in de loop van het jaar krijgen jongeren bij Zuiddag de kans om hun competenties te ontwikkelen en te groeien in actief burgerschap.

Op 13 oktober wordt het startschot gegeven en ontvangen we een delegatie van de Braziliaanse jongeren op onze school.

Links:

Onze tijdelijke school ...

Na een maand in onze nieuwe (tijdelijke) schoolgebouwen voelen de leerlingen zich er al helemaal thuis. Tijdens de les esthetica gingen de leerlingen van 6 Humane Wetenschappen en hun leraar op fotoreportageronde door de school. Ze zagen ruime, nette leslokalen en veel enthousiaste leraars en leerlingen. De bijgevoegde foto's geven een eerste indruk van het dagelijkse leven op school.


Links:

Opendeurnocturne

Op 24 januari 2017 om 19u is het weer opendeurocturne!

Leerlingen uit de derde graad basisonderwijs kunnen spelenderwijs kennismaken met de werking van het KA Koekelberg.

Gaan we voor Latijn of eerder voor de Moderne Wetenschappen?

Onze leerlingen geven rondleidingen op school. Alle leraars uit de eerste graad staan klaar voor al jullie vragen ivm inschrijvingen voor volgend schooljaar.

Biotoopstudie van het 2de jaar

In de week van 19 september stond voor alle klassen van het tweede jaar een biotoopstudie op het programma.

We trokken naar het Boudewijnpark in Jette en voerden er in groepjes allerlei opdrachten uit. Elke groep maakte o.a. een portret van een boom door de stam en de kruin via gedetailleerde vragen te beschrijven en te determineren.

De invloed van de abiotische factoren op de aanwezigheid van planten en dieren werd eveneens onderzocht. Met de hulpmiddelen van het natuurcentrum bepaalden we de grondsoort, bodemsoort, bodemhardheid, waterdoorlaatbaarheid, bodemtemperatuur, lichtsterkte, bodem- en luchtvochtigheid. Het determineren van bodemdieren kon op veel bijval rekenen bij de leerlingen.

Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind en genoten we ook van de laatste zomerdagen!

Links:

Brooddozen op het KAK

Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen op een positieve manier omgaan met het milieu. Om onze eerstejaars op de goede weg te zetten, kregen zij, traditiegetrouw, hun brooddoos met logo van de school. Hopelijk kan dit een stimulans zijn om zo weinig mogelijk afval mee naar school te brengen. Zo streven wij samen naar een milieuvriendelijke school.

Het MOS-team

Links:

Dag van de mobiliteit

Onze fietsactie van 17 september was weer een groot succes!

Meer dan 70 leerlingen en leerkrachten kwamen met de fiets naar school!

Links:

Week van de Mobiliteit 16 - 22 september

Als Unesco-school roepen we de leerlingen en personeelsleden op om bewust na te denken over hun mobiliteit, alternatieven te overwegen en slim te combineren tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. Onze leerlingen en personeelsleden worden aangemoedigd om met de fiets naar school te komen. De alternatieven voor de auto zijn vaak aangenamer, gezonder, goedkoper én je doet ons klimaat een plezier.

Alle leerlingen en personeelsleden die met de fiets naar school komen worden vrijdag getrakteerd op een lekker ontbijt op school.

Onze school bestrijdt de warmte! ... Met gratis ijsjes!

Vandaag was de warmste 13 september ooit. De temperatuur steeg tot 31 graden! Onze school bestrijdt de warmte! ... Met gratis ijsjes!

Het nieuwe schooljaar is gestart!

We nemen onze intrede in onze nieuwe tijdelijke gebouwen!

Links:

Afbraak van de oude school

De afbraak van onze oude gebouwen is nu goed op weg ...

Links:

Deradicalisering dmv een Socratisch gesprek

In april was er in de klas 6 Latijn een workshop rond het Socratisch gesprek, geleid door K. Van Rossem. Er was toen ook een filmploeg aanwezig die materiaal zocht over methoden om het kritisch denken te stimuleren (in het kader van deradicalisering); volgend filmpje was het resultaat!