Maatschappelijke projecten

Wereldburgerschapseducatie - Mondiale vorming

Elk jaar kiezen we een actueel thema rond wereldburgerschap. Gedurende het hele schooljaar werken leraars en leerlingen in de lessen rond het gekozen thema.

Op de projectdag zelf focussen we vooral op waarden en vaardigheden zodat de leerlingen ook echt betrokken worden bij solidair handelen. Op deze manier willen we wereldproblemen onder de aandacht van de leerlingen brengen en ze opvoeden tot solidaire en verantwoordelijke wereldburgers.

Wheelchairity

‘Wheelchairity’ ontstond in 2012 als een benefietfestival ten voordele van een oud-leerling van onze school (Xander Berbé) in een rolstoel. Vandaag doet Wheelchairity veel meer dan dat en poogt het bewustzijn omtrent de (on-)toegankelijkheid van onze maatschappij te vergroten en zo veel mogelijk obstakels te overbruggen.

Rolstoelgebruikers ondervinden hinder bij hoge drempels aan de inkom van gebouwen, openbare instellingen,... Voor hen is het een obstakel die hen de toegang tot de maatschappij dagelijks bemoeilijkt.

Onze leerlingen van het 6de jaar werken mee aan de ontwikkeling van een app voor rolstoelgebruikers.

Amnesty International: schrijf ze vrij

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij hun leidraad. Wil je je inzetten voor mensenrechten? Dat kan! Ook bij ons op school kan je elk jaar meedoen met een schrijfactie.

Zuiddag

Zuiddag? Dat is Work & Time for ChangeZuiddag is een organisatie voor en door jongeren. Ze stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne 'Work for Change' waarbij meer dan twaalfduizend Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 jaar één dag niet naar school gaan, maar in de kleren van beroepskrachten kruipen. Hun verdiende loon van 40/50 euro staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Voor en achter de schermen van Zuiddag krijgen jongeren de kans om competenties te ontwikkelen in functie van een actief engagement, nu en later.

Jaarlijks neemt onze school deel met de leerlingen van het 5de jaar.

MEP

Het Model Europees Parlement heeft als missie de verspreiding van de Europese gedachte. Dit gebeurt door het "spelen" van een jeugdparlement. Jaarlijks nemen 13 Vlaamse scholen en 13 Nederlandse school deel. Door deze Vlaams-Nederlandse integratie krijgt de internationaliseringgedachte binnen onze school een extra dimensie.