Milieu- en gezondheidsprojecten

Werkgroep MOS

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School.

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Het MOS-beleid heeft als doel om alle leden van het Koninklijk Atheneum Koekelberg (leerlingen, onderhoudspersoneel, administratief personeel, onderwijzend personeel en directie te sensibiliseren tot het nastreven van een milieuvriendelijke manier van leven. Als school zien wij onszelf als een kleine gemeenschap. Wij voelen ons mee verantwoordelijk voor de milieuproblematiek waar we voor staan. Wij willen niet langer deel uitmaken van het probleem, maar wel van de oplossing. Hoe doen we dit?

Doorheen ieder schooljaar zit er een rode draad. We openen het schooljaar steeds met "sorteren en recycleren". De leerlingen worden op de hoogte gebracht over het nut van sorteren. De functie van de verschillende gekleurde vuilbakken wordt nogmaals opgefrist. Leerlingen ontwerpen slogans over sorteren en deze worden verspreid over het schoolgebouw. Leerlingen krijgen een brief mee naar huis waarin wij als school vragen om een brooddoos mee te brengen. Hiermee wordt het vuur aan de lont gestoken!

Een tweede traditionele actie is de dikketruien-actie. We koppelen dit steeds aan een ludieke actie. Deze ludieke actie kan gepaard zijn met een verkleeddag (gekoppeld aan karnaval), een dans of het organiseren van een dikketruiwedstrijd. Telkens delen we soep uit aan de leerlingen om deze dag extra in de verf te zetten. Het MOS-beleid is niet het werk van het MOS-team alleen. We proberen de leerlingen te betrekken bij dit beleid. Dit doen we door de leerlingenraad in al onze acties te betrekken.

Mobiliteit

KA Koekelberg is een school in de stad. Onze leerlingen komen op heel veel verschillende manieren naar school. Sinds het schooljaar 2010-2011 hebben we op school een heus schoolvervoersplan. In dit plan hebben we letterlijk de vertrek- en aankomstplaatsen van onze leerlingen in kaart gebracht.

Ongeveer de helft van onze leerlingen komt van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de helft komt vanuit de onmiddellijke omgeving van de school. De grote meerderheid van onze leerlingen komt te voet, met de fiets, met de tram of d.m.v. carpooling naar onze school, maar het kan nog altijd beter... We proberen onze leerlingen en ouders warm te maken om niet steeds de voorkeur aan "de auto" te geven. Hiervoor namen we al tal van initiatieven. In de lessen werd (en wordt) aandacht geschonken aan onderwerpen rond verkeersveiligheid en mobiliteit, er was een ontbijt voor alle fietsers, we namen deel aan de autoloze dag, etc.

Gezondheidsbeleid

Gezond ontbijt

Ons jaarlijks gezond ontbijt voor alle leerlingen is vanaf dit jaar een gezond bio-ontbijt.