Onze nieuwe school

Stap 1: Tijdelijke school op Campus Elisabeth

De eerste stap naar de nieuwbouw is ons tijdelijk onderkomen op de Campus Elisabeth. We nemen voorlopig onze intrek in de gebouwen van de voormalige HUB aan Simonis. Vanaf september 2012 zal het schoolgebeuren hier doorgaan.

Het schooljaar 2011-2012 zit erop, leerlingen zijn met vakantie, directie, leerkrachten en secretariaatsmedewerkers hebben verwoed verder ingepakt. De school sluit haar deuren op de Klein Berchemstraat en opent de nieuwe deur op de Vande Sandestraat op 24 augustus.

Het schooljaar 2012-2013 is begonnen, we zitten op campus Elisabeth!

Stap 2: Het nieuwe gebouw

Het ontwerp vertrekt van uit het latent aanwezige grote potentieel van de site: een kwalitatieve stedelijke context, een terrein met een uitgesproken reliëf, een goede oriëntatie, en bestaande gebouwen met een zeer bruikbare architecturale basisstructuur. Het concept combineert enerzijds het grotendeels behoud van de strakke bovenbouw van het complex met anderzijds een grondige en meer landschappelijke transformatie van de manier waarop dit complex in relatie staat tot zijn benedenbouw en tot het maaiveld.

Beide scholen worden gepositionneerd als duidelijk onderscheiden entiteiten binnen één consistent en flexibel geheel. Door de collectieve functies onder te brengen in een centrale en volgens het reliëf gearticuleerde benedenbouw wordt het modernistisch complex - dat nu het terrein verknipt in blinde geïsoleerde stukken - getransformeerd in een functioneel èn poëtisch geheel dat geniet van een ruimtelijke synergie tussen strakke moderniteit en interactieve topografie. Verwarring en desoriëntatie worden omgezet in leesbare heldere ruimtes die het kader vormen voor een kwalitatieve, flexibele, duurzame en betaalbare leeromgeving voor alle leeftijdscategorieën.

Stap 3: Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van de nieuwbouw wordt georganiseerd van 30 september tot en met 15 oktober.

Op 24 oktober vindt een concertatiecommissie plaats waar ook elke omwonende die dat wenst, aan kan deelnemen.

Neem zeker eens een kijkje op http://campusunesco.scholenvanmorgen.be.

Hier vind u de affiche van de gemeente Koekelberg omtrent de overlegvergadering over de nieuwe school 25 oktober 2013.Interview met minister Pascal Smet

Stap 4: Bouwvergunning

De bouwvergunning is verleend voor de nieuwbouw en renovatie van het KA Koekelberg en de Unesco-basisschool. Lees hier het persbericht.

Stap 5: Begin van de bouw

Start der werken 15 februari 2016 einde der werken voorzien 15 februari 2018. Bouw en renovatie secundaire KA Koekelberg en basisschool Unesco met totaal 11 486 m˛ met inbegrip van 756 m˛ capaciteitsoppervlakte.

Hier vind u de ondertekende nieuwbouwposter.

Afscheid van onze oude school:

Stap 6: Afbraak van de oude gebouwen

Abraak van onze oude school:

Stap 7: Nieuwe tijdelijke plaats van het KA Koekelberg

In afwachting van het nieuwbouwproject ‘Scholen van Morgen’ aan de Klein Berchemstraat heeft het Unesco Atheneum Koekelberg sinds augustus 2012 haar intrek genomen in de gebouwen van de HUB nabij het Simonisplein. Vanaf 1 september 2016 wordt het vennootschap ‘De Dapperen NV’ de nieuwe eigenaar van dit gebouw.

De VGC heeft de opdracht gegeven om voor deze site een nieuwe bestemming te ontwikkelen bestaande uit een kinderdagverblijf, een basisschool, een secundaire school en een gemeenschapscentrum met sporthal, bibliotheek,…

Teneinde de vooropgestelde planning te respecteren werd beslist om het Unesco Atheneum Koekelberg tijdelijk te vestigen in nieuwe modulaire units op de locatie van de bestaande sporthal van de VGC (nl. F Vande Sandestraat nr. 15 in Koekelberg).

Deze tijdelijk nieuwe school zal op korte termijn gebouwd worden.

Dit houdt in dat het Unesco Atheneum Koekelberg zich vanaf 1 september bevindt in de F Vande Sandestraat nr 15.

Plannen van de tijdeljke school

Stap 8: De eerste steenlegging van onze nieuwe school!

Stap 9: OpenWervenDag

Zondag 7 mei 2017 is het OpenWervenDag ... EN ... je kan de werf van onze nieuwe school bezoeken, van 10 tot 17u, Klein Berchemstraat 1. ALLEN DAARHEEN!.

Stap 10: Werfbezoek

Onze directie is op werfbezoek geweest aan de Klein Berchemstraat. Het gebouw is momenteel winddicht klaar voor wat de gangen, kantoorruimtes en klaslokalen betreft. De centrale refter is nog volop under construction.

Op 1 juni 2018 zal het gebouw klaar zijn en opgeleverd worden door de aannemer.

Wij verhuizen vanaf maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli 2018.

Vanaf 16 augustus 2018 gaat de school open voor het personeel zodat de volledige school in orde gebacht kan worden. Alle helpende handen zullen meer dan welkom zijn!

Op maandag 3 september gaat de nieuwe school officieel open: overdag met de leerlingen; vanaf 18u30 met een aantal ministers, pers, scholengroep, en alle leraars en sympathisanten van onze school. Het zal een groot feest worden om naar uit te kijken!