Nieuws

(home)

Biotoopstudie 3de jaar

Naar jaarlijkse traditie gaan we met de leerlingen van het 3de middelbaar op biotoopstudie naar het openluchtlaboratorium van Bastion V/II in Dendermonde. Een treinrit van Simonis naar Sint-Gillis en dan een kwartiertje stappen en we bevinden ons in een groene omgeving waar de leerlingen leerden om determineerkaarten gebruiken en aan de hand van typische kenmerken kwamen ze de naam van waterdiertjes te weten. Ook werden er een aantal metingen uitgevoerd om de abiotische factoren te achterhalen en kregen ze een antwoord op de vraag waarom die organismen juist op die plaats leven.

Links:

OLB- en oudleerlingenavond

In het kader van onderwijsloopbaanbegelijding (OLB) nodigen we elk jaar oudleerlingen uit om informatie te geven aan vijfde- en zesdejaars over hun toekomstige studies. Ook dit jaar was de avond een succes!

Links:

Workshops gezondheid in het parlement

Rond het thema gezondheid werden er 8 workshops georganiseerd waar de leerlingen zelf nieuwe voorstellen moesten naar voor brengen ivm het verbeteren van de gezondheid in het algemeen.

Daarna werden deze voorstellen in het echte parlement ‘op de rol’ gezet. De voorzitster leidde de debatten en er werd achteraf steeds als volwaardige parlementariërs gestemd. Er kwamen veel verassende voorstellen uit de bus en de beste werden soms met een grote meerderheid goedgekeurd.

Een heel leerrijke uitstap met onze derdejaars!

Links:

OLB infobeurs 2de jaar

Vandaag konden onze tweedejaars proeven van een boeiende introductie op de verschillende studierichtingen in het derde jaar. De leerlingen en de collega's maakten er een geslaagde informatiebeurs van!

Links:

KAKoekelberg maakt biodiesel!

Drie van onze creatieve leerlingen 5Wet maken een liter biodiesel met zonnebloemolie, methanol en natriumhydroxide. Vervolgens decanteren ze het bijproduct glycerol en bepalen ze voor de biodiesel de verbrandingswarmte (energie-inhoud) en het vlampunt. Een zeer geslaagd OC project van Guilhem Verstraeten, Victor Wyverkens en Ward Houben.

Originaliteit ten top tijdens de les muziek!

De leerlingen van het eerste jaar gebruiken al hun creativiteit om de tekst van een lied uit te beelden. Een greep uit ons aanbod:


Verwelkoming nieuwe directie

Op Maandag 6 maart werd onze nieuwe directeur Pieter Buggenhout verwelkomd met een kleine receptie.

Links:

Onderzoekscompetenties chemie

"The Black Snake experiment", met zand, ethanol en poedersuiker, door Hana Ahkim en Stella Mamikonyan

Voorleesproject MT

Samen met Brede School hebben de leerlingen van het 3de jaar (de klassen MT) een bezoek gebracht aan twee kleuterscholen in de buurt (De Kadeekes en de Ursulinen).

Ze hebben er verhaaltjes verteld aan de kleutertjes en activiteiten georganiseerd. Ze hebben ervaren hoe moeilijk het soms kan zijn om de aandacht te wekken, maar ook hoe hartverwarmend een glimlach van een kleuter kan zijn. Van de nulde tot en met de 3de kleuterklas werden verhaaltjes verteld, uitgebeeld en geanimeerd over verschillende onderwerpen: Stoute hond, Rikkie, Kikkers, prinsessen, garagisten, met Anna naar de dierentuin, het leven van een vuilnisman, op het potje, enz... In de voorbereidende fase wordt telkens gefantaseerd over de mogelijkheden, maar eens de leerlingen van het 3de middelbaar zich in de uitvoerende fase vermengen tussen de kleuters wordt ieders flexibiliteit danig aangesproken! Een plezier om iedereen aan het werk te zien en een gevoel van trots bij de leerkracht! Het voorleesproject is ieder jaar weer een topper, zowel voor de kleine als voor de grote kindjes! Dikke duim voor de voorlezers ;-)

Links:

Oud-leerlingen: we need you!

Op VRIJDAGAVOND 16 MAART is het weer informatie-avond ivm het hoger onderwijs voor onze zesdes en dan hebben we jullie aanwezigheid nodig. We zoeken oud-leerlingen die hun ervaringen met het hoger onderwijs willen delen met hun 'opvolgers'. De zesdes gaven al door in welke richtingen ze geïnteresseerd zijn (zie lijst hieronder). Studeer je één van deze richtingen en kan je langskomen op vrijdagavond 16/03, stuur dan snel een mail naar isa.remue@kakoekelberg.be of reageer op dit bericht.

Alvast bedankt voor je antwoord!

(nog een weetje: het zal de laatste keer zijn dat we zo'n infomoment organiseren in onze containerschool in de Felix Van de Sandestraat 15, vanaf volgend schooljaar zitten we in onze nieuwe school in de Klein Berchemstraat!)

OPLEIDINGEN:

ME COOL !!??##$$&: Jongeren in de spiegel

Lezing over het thema "Zelfbeeld bij jongeren"

Links:

Gala van de Gouden Pen

Donderdag 25 januari vond het tiende Gala van de gouden pen plaats, ter ere van gedichtendag. Omdat een tiende editie toch wel speciaal is, besloten we gedichtendag dit jaar te vieren met een beetje goud (net als onze pennen dus). Sommige leerlingen en leerkrachten kwamen dan ook naar school met een gouden armband, elastiek, etc. Dit jaar was het thema “theater”, door sommige leerlingen werd dit thema gekoppeld aan visuele poëzie wat zeker mooie resultaten opleverde. Net als ieder jaar werden de beste gedichten van de leerlingen tentoongesteld en werd er gestemd door zowel leerlingen als leerkrachten. We hadden per graad zo’n 10 laureaten. Zij kregen allemaal alvast een gouden pen cadeau. De top drie kreeg echter nog iets meer, waarbij de echte winnaar het mooiste cadeau van allemaal kreeg!

Voor de verschillende graden werden de volgende winnaars gekozen:

Een dikke proficiat aan de winnaars! En verliezers, vergeet niet dat jullie volgend jaar opnieuw kans maken op die mooie gouden pen ??

Links:

Brunch zesdejaars

Geslaagde brunch door de kookkunsten van de ouders, leerlingen en leraars....!

Dank aan de ouderraad en het onderhoudspersoneel die alles hebben klaargezet onder de vorm van een uitgebreid hartig en zoet buffet.

Links:

De opendeurnocturne was een succes!

Terwijl de leraars de laatste hand legden aan het opstellen van het promotiemateriaal en het klaarzetten van de eetzaal, vulde de inkomhal zich al om halfzeven met nieuwsgierige ouders en kinderen van de basisscholen uit de buurt. Er was veel, echt veel volk, maar alles verliep vlot. Iedereen kon zich inschrijven voor een reeks van vier lesjes van een kwartier: Latijn, Natuurwetenschappen, Frans, Wiskunde, taal- en leeratelier, ... alle vakken van het eerste jaar waren mogelijk. Mama's, papa's en kinderen volgden samen echte lesjes, met leerstof op maat van ouders EN kinderen.

Nadien werd er uitgebreid nagepraat tijdens een gezellige receptie in de eetzaal. Het was er erg druk: veel vragen, veel enthousiaste gezichten en vooral veel toekomstige leerlingen die nu al uitkijken naar 1 september 2018!

Links:

Practicum zintuigfysiologie 4de jaar

Na de kerstvakantie werd er in het 4de jaar binnen de lessen biologie gestart met het thema 'Prikkelbaarheid'. Vandaag had de wetenschapsklas een leerlingenpracticum 'Zintuigfysiologie'. Zij gingen per twee aan de slag om proefondervindelijk te achterhalen op welke manier en hoe nauwkeurig onze zintuigen zijn. Zij onderzochten de smaakzin, de reukzin en de tastzin. Dit leverde enkele leuke beelden op.

Links:

Workshop visuele poëzie

De Gedichtendag 2018 komt eraan! Daarom kregen de leerlingen van het derde jaar een workshop over visuele poëzie en hoe ze die zelf kunnen schrijven. De leerlingen begonnen geblinddoekt aan de ervaring om vervolgens hun ziel bloot te leggen op papier. De ene begon er wat terughoudender aan dan de andere, maar het resultaat was cathartisch. Vele leerlingen legden hun ziel bloot om een hartverwarmend of ontroerend visueel gedicht voor te leggen. Elke leerling van deze klas zal met wat meer ervaring en creativiteit een persoonlijk gedicht voorleggen om de uiteindelijke prijs te winnen, namelijk de eretitel op het Gala van de Gouden Pen op 25 januari 2018!

Links:

Uitstap bibliotheek Koekelberg

In het kader van Gedichtendag 2018 zijn we met 2modB en 2modC naar de bib van Koekelberg getrokken om er een workshop te volgen. Jeugd en Poëzie nam de organisatie op zich en de leerlingen lieten zich helemaal onderdompelen in de wondere wereld van de poëzie. De meesten vertrokken op school niet wetend wat ze er zouden doen, maar kwamen terug met een (bijna) afgewerkt product.

Enthousiasme, creativiteit en gedrevenheid werden aangewend om ware poëtische pareltjes te doen ontstaan. Bij het voorlezen van sommige stukjes bleek het talent nog eens te meer. Er schuilen ware poëten tussen onze leerlingen. Stuk voor stuk zullen ze een gooi doen naar de kers op de taart: de eretitel op het Gala van de gouden pen van 25 januari 2018!

Links:

Breugelavond op het KAK

Warmste Week

Het KAK deed mee aan de Warmste Week van Music for life! Met een rommelmarkt en een concert verzamelden onze leerlingen verzamelden maar liefst 3000 euro voor het goede doel.

Links:

Werfbezoek aan onze nieuwe school.

Onze directie is op werfbezoek geweest aan de Klein Berchemstraat. Het gebouw is momenteel winddicht klaar voor wat de gangen, kantoorruimtes en klaslokalen betreft. De centrale refter is nog volop under construction.

Op 1 juni 2018 zal het gebouw klaar zijn en opgeleverd worden door de aannemer.

Wij verhuizen vanaf maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli 2018.

Vanaf 16 augustus 2018 gaat de school open voor het personeel zodat de volledige school in orde gebacht kan worden. Alle helpende handen zullen meer dan welkom zijn!

Op maandag 3 september gaat de nieuwe school officieel open: overdag met de leerlingen; vanaf 18u30 met een aantal ministers, pers, scholengroep, en alle leraars en sympathisanten van onze school. Het zal een groot feest worden om naar uit te kijken!

Opendeurnocturne

Op dinsdag 23 januari 2017 vindt onze jaarlijkse opendeurnocturne plaats.

Leerlingen van de derde graad basisonderwijs en hun ouders kunnen dan kennismaken met onze Unesco-school. De overgang naar het secundair onderwijs is immers een erg grote en belangrijke stap in de schoolcarrière van jongeren. Om te proeven van de lessen in het eerste middelbaar kunnen ouders en kinderen samen korte lesjes volgen (verschillende trajecten zijn mogelijk, Latijn, wetenschappen, ... ).

Daarnaast kan iedereen alle mogelijke informatie krijgen over onze missie en onze projecten: directie, leerkrachten, ouders en leerlingen staan u graag te woord. Uiteraard is er ook een hapje en een drankje voorzien ...

An introduction to Shakespeare ...

Leuk Engels toneel op school en alle leerlingen van het derde jaar deden mee. Lang leve Shakespeare, lang leve onze acteurs voor één dag!

Links:

Preventiecampagne Gameverslaving - 3de jaar MT Nederlands

De leerlingen van het 3de jaar hebben vandaag tijdens de les MT-Nederlands de school geïnformeerd over gameverslaving. Wie speelt al eens een spelletje? Wie maakt daarbij duidelijke afspraken met zijn ouders? Bij wie wordt al eens een spel samen met de ouders gespeeld? We kennen genoeg voordelen van gamen (het is sociaal, je leert Engels en geschiedenis, je kweekt reflexen, je ontwikkelt je oplossend denkvermogen, enz...), maar zijn we ons ook bewust van de gevaren (sociaal, ja, maar in een asociale wereld, laten we er onze nachtrust niet voor, onze eetlust neemt af - en dan hebben we het nog niet over de ellelange discussies met de ouders over het op tijd aan tafel zitten -, beleven we de realiteit nog op een gepaste manier,...het sociale isolement loert om de hoek, vriendschappen dreigen teloor te gaan en depressie is nabij). Kortom vandaag woedde er een storm door de lokalen met veel stof tot nadenken...

Links:

Youca

Vandaag was het voor de twaalfde keer YOUCA (vroeger Zuiddag), waarbij leerlingen een dag lang werken om geld te verdienen voor een goed doel. Onze leerlingen van het vijfde jaar deden allemaal enthousiast mee en solliciteerden de afgelopen maand voor jobs bij bedrijven van hun interesse. Vandaag mochten ze dan eindelijk wat werkervaring opdoen. In plaats van naar school te komen, startten ze bij de Delhaize, Dreamland, Randstad en zelfs Bpost. De leerlingen die helaas werkloos bleven, werden nuttig aan het werk gezet in sociale stages of zelf op school. Bij ons hielpen ze mee aan een grote schoonmaak van de school en het omringende park.


Uitwisseling Salerno

Jaarlijks organiseren wij een uitwisselingsproject met een Unesco school in Salerno en onze school. Olv S Wellens, leraar klassieke talen zijn een aantal leerlingen naar zuid Italië vertrokken om samen te werken rond het thema gendergelijkheid.

Links:

Lessen STEM op het KAK

Olv D Deses, leraar wiskunde van de school worden de leerlingen ingewijd in Science, Technoloy, Engineering en Mathematics. De leerlingen van het 6de jaar wiskunde en wetenschappen doorlopen dit interessant project waar zij in contact komen met de toepassingen van wiskunde, informatica en wetenschap...

Via Boole-algebra en elektronica krijgen de leerlingen een betere kijk op de werking van computers. Nadien zullen ze leren programmeren en zelfs een robot bouwen en besturen.

Links:

Brooddozen op het KAK

Als Unesco-school maken wij aan al onze nieuwe leerlingen duidelijk dat duurzame ontwikkeling ook in kleine dingen belangrijk zijn; Op school wordt er geen zilverpapier meer gebruikt; alle leerlingen krijgen daarom een brooddoos van de school.

Links:

Uitstap Technopolis en Planckendael

Op dinsdag 3 oktober had er een ware volksverhuizing plaats vanuit de Felix Vande Sandestraat in Koekelberg. 229 Leerlingen stapten er op bussen om richting Mechelen te rijden.

In de voormiddag bezochten ze Technopolis. De leerlingen volgden in het doe-centrum een e-rally rond de thema’s ‘techniek’ – ‘gezondheid’ en ‘ontdek je talent’. Het aanbod aan experimenten is er groot en sommigen renden van her naar der om zoveel mogelijk te experimenteren.

In de namiddag reisden de leerlingen de wereld rond in Planckendael. De herfstzon maakte dat het een plezier was om rond te kuieren in het grote domein. De Aziatische olifant, de koala’s, de piguïns en de giraffen hebben voor hen geen geheimen meer en ze worden gekoesterd op de selfies die ze namen.

Links:

Gezond ontbijt

Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar hoort ook een stevig, gezond ontbijt bij. In oktober staat een BIOLOGISCH ONTBIJT in de eerste graad gepland: vorige woensdag was het eerste jaar aan de beurt, volgende week dekken we de tafel voor de leerlingen van het tweede jaar.

De leerlingen maken op dat moment kennis met een uitgebreid assortiment biologische producten, en vooral in de taallessen is er extra aandacht voor dit thema.

Het is een jaarlijkse traditie geworden: de ouderraad ism de school en Bioplanet, zorgt voor een vlot verloop van het ontbijt. Alle ouders die willen aanschuiven, zijn ook welkom op school.

Links:

origineel boekverslag

Eén van onze leerkrachten Nederlands ontving van Jorrin Vynck (1LA) een wel heel origineel boekverslag.

Music for life

Onze school doet mee aan Music for life. We zamelen geld in voor de verwezenlijking van de buitenspeeltuin van het kinderziekenhuis te Jette (project Appeltuin/ Villa Samson). Kostprijs: 3000 euro.

Van 9 tot 13 oktober zullen we appels verkopen tijdens de pauzes en kunnen er uiteraard ook besteld worden.

Om de verkoop te lanceren zullen er op maandag 9/10 leraars rondgaan in de klassen tijdens het derde lesuur met stukjes appel.

De appels ophalen kan tijdens het oudercontact of op 24/10 zelf. Dan zullen er ook zelfgemaakte sleutelhangers te koop zijn in de vorm van een appeltje.

De week van 16 oktober willen we geld in het laatje krijgen door spelletjes te organiseren over de middag. Ook leraars kunnen zich dan laten gaan tijdens de grote speeltijd om blikken omver te werpen, te bowlen, enzovoort.

Nog een laatste weetje, de leerlingenraad doneerde alvast 750 euro!

Biotoopstudie

In de periode van 18 tot 28 september gaat voor alle klassen van het tweede jaar een biotoopstudie door.

We trekken naar het Boudewijnpark in Jette en voeren er in groepjes allerlei opdrachten uit. Elke groep maakt o.a. een portret van een boom door de stam en de kruin via gedetailleerde vragen te beschrijven en te determineren.

De invloed van de abiotische factoren op de aanwezigheid van planten en dieren wordt eveneens onderzocht. Met de hulpmiddelen van het natuurcentrum bepalen we de grondsoort, bodemsoort, bodemhardheid, waterdoorlaatbaarheid, bodemtemperatuur, lichtsterkte, bodem- en luchtvochtigheid. Het determineren van bodemdieren kan steeds op veel bijval rekenen bij de leerlingen.

Gelukkig zijn de weergoden ons voorlopig nog goedgezind en genieten we volop van de natuur!

Hierbij krijgen jullie alvast een eerste impressie...

Links:

Unesco Atheneum Koekelberg on bike...

Op 17 september werd in Brussel de autoloze zondag georganiseerd als aftrap van de week van de Mobiliteit. Als Unesco-school spreekt het voor zich dat wij hieraan ook ons steentje toe bijdragen.

In de eerste plaats promoten we het gebruik van het openbaar vervoer om naar school te komen, en laten de auto op stal. Op vrijdag 22 september kwamen een 100-tal leerlingen en een aantal collega’s met de fiets, step of skateboard naar school. Zij werden 's morgens beloond met een lekkere koffiekoek om de dag goed te kunnen starten.

Links:

Het nieuwe schooljaar is gestart!

Een nieuwe school, een nieuwe start... Spannende tijden voor een eerste jaars leerling!

Gelukkig werden ze met open armen verwelkomd en stond er een ontbijtje op hen te wachten. Vervolgens maakten de leerlingen kennis met smartschool, de leerlingenraad én met elkaar. Iedereen is nu klaar voor een knallend schooljaar!

Links: