Welkom op de website van GO! Atheneum Unesco Koekelberg, een nieuw schoolgebouw hebben we al, een nieuwe website komt er binnenkort aan.


Missie

Het GO! atheneum Unesco Koekelberg biedt elke jongere kansrijk, ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs waar voldoende ruimte is voor het ontwikkelen van de eigen identiteit.

Binnen een aangenaam schoolklimaat en in dialoog, inspireren en motiveren wij onze leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De autonomie van de leerling staat hierbij centraal.

Zo bereiden wij hen voor om met succes middelbare en hogere studies te doorlopen.

De eerste schooldag is maandag 3 september

Op 4 september verwelkomen we de ouders van de leerlingen van het 1ste jaar om 19.00 u. De ouders van leerlingen van het 2de tot het 6de jaar zijn welkom om 19.30 u.
Deze website wordt het best bekeken met Google Chrome of Mozilla Firefox.