Missie & visie

Missie


Het GO! Atheneum Unesco Koekelberg biedt elke jongere kansrijk, ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs waar voldoende ruimte is voor het ontwikkelen van de eigen identiteit.

Binnen een aangenaam schoolklimaat en in dialoog, inspireren en motiveren wij onze leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De autonomie van de leerling staat hierbij centraal.

Zo bereiden wij hen voor om met succes middelbare en hogere studies te doorlopen.

Visie


Om de autonomie, betrokkenheid en competentie permanent te ontwikkelen, is in dialoog met alle betrokkenen gekozen voor vijf leidende principes:

Op ‘het KAK’ …

  • zijn we ambitieus;

  • werken we samen aan de maximale zelfontplooiing van elke lerende;

  • werken we actief en kritisch constructief samen aan een betere wereld;

  • gaan diversiteit en meertaligheid hand in hand;

  • staan leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid centraal.

Wat kies jij aan het Atheneum Unesco Koekelberg ?

Je kan in onze school ongeveer alle ASO-richtingen volgen. Hier vind je het overzicht: Studierichtingen